Latarki atex

Latarki ex atex inaczej przemysłowe to urządzenia przeznaczone do pracy w najcięższych warunkach, często także bardzo niebezpiecznych. W tym poście napiszemy nieco o latarkach z dopuszczeniem do stref zagrożonych wybuchem tzw. iskrobezpiecznych, atex, ex, przeciwwybuchowych. Latarki te powinny spełniać dyrektywy dopuszczające do użycia ich w strefach niebezpiecznych.

Strefy zagrożone wybuchem dzielimy ze względu na rodzaj zagrożenia na gazowe “G” i pyłowe “D”. Od angielskiego Gas i Dust. Następnie dokonujemy podziału ze względu na czas występowania atmosfery wybuchowej w danej lokalizacji. Atmosfera występująca ciągle to strefa 0, sporadycznie – strefa 1 lub rzadko strefa 2. Strefę drugą możemy spotkać na każdej stacji benzynowej. Szczegółowe i aktualne informacje na temat stref zagrożonych wybuchem można znaleźć także na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/ATEX 

latarka atex z magnesem

Wracając do tematu naszego posta latarka do strefy zagrożonej wybuchem to podstawowe narzędzie pracy górników, gazowników, pracowników rafinerii, przemysłu chemicznego, strażaków a także ratowników. Wszędzie tam gdzie występuje realne zagrożenie wybuchowym pyłem lub gazem używa się oświetlenia opatrzonego emblematem Ex. Może to być nawet lakiernia, drewutnia czy elewator zbożowy gdzie unoszacy się pył zbożowy w pewnych warunkach może samoczynnie zapalić się lub wybuchnąć.

Przyczyną wybuchu pyłu i gazu nie zawsze jest pojawiająca się w danej atmosferze iskra. Czasem wystarczy że jeden z elementów nagrzeje się powyżej temperatury zapłonu danej substancji. Dlatego latarki przemysłowe wykonywane są z materiałów nie tylko iskrobezpiecznych (antystatycznych) takich jak ABS ale także odpornych na wysokie temperatury. Strażak z latarką aluminiową nie ma czego szukać w sytuacji zagrożenia wybuchem. Każde urządzenie certyfikowane jest do określonej temperatury T w której zachowane są jego właściwości.

Kolejnym elementem istotnym w latarce jest źródło zasilania. Latarki opatrzone symbolem Ex są certyfikowane dla okreslonego typu baterii lub dla określonego akumulatora (najczęściej dostarczanego przez producenta). Dopuszczone źródła zasilania zawsze wybite są na obudowanie razem z certyfikatem. Użycie innych niż dopuszczone źródeł zasilania powoduje nieważność certyfikatu a w konsekwencji zdjęcie odpowiedzialności za ewentualne następstwa z producenta urządzenia.

W naszej ofercie znajduje się pełne spektrum latarek do strefy zagrożonej wybuchem. Są to między innymi:

– latarki inspekcyjne atex np. Peli 1900Z1, Peli 1930Z0
– latarki czołowe atex np. Peli 2690Z0, Peli 2755Z0
– latarki proste atex np. Peli 3315Z0, 2410Z0
– latarki kątowe atex np. Peli 3765Z0 a także wersja z magnesem Peli 3415MZ0
– szperacze wysokiej mocy atex np. Peli 9415Z0
– przenośne systemy oświetlenia atex np. Peli 9455Z0