Gaśnica CO2 2 kg dopuszczenie MED i EN3

gaśnica co2 2 kg mini
gaśnica co2 2 kg mini

Gaśnica CO2 o pojemności 2 kg zaprojektowana do użytku w przemyśle oraz żegludze morskiej. Zakres temperatur działania od ‘ 30 ‘C do +60 ‘C pozwala na użytkowanie gaśnicy w krajach o chłodniejszym klimacie. Spełnia wymagania Dyrektywy Bezpieczeństwa – Urządzenia Ciśnieniowe PED 2014/68/UE oraz normy 96/98/CE (MED) i DIR97/23/CE EN3. Wyprodukowana zgodnie ze standardem  ISO 9001 Vision 2008 RINA.

Zastosowanie – klasy pożaru:

klasa pożaru B

ZBIORNIK

Z blachy stalowej. Cylinder został zaprojektowany z maksymalnym dopuszczalnym naciskiem PS 174 bar w 60 ° C. Każdy cylinder jest sprawdzany pod względem wycieków hydraulicznych – testowane do 250 bar. Spawanie typu MiG  ciągłe, lakierowany zewnętrznie proszkiem epoksypoliuretanowym  odpornym na uderzenia, promieniowanie UV, warunki morskie i przemysłowe.

ZAWÓR

Mosiężny zawór bezpieczeństwa z zieloną uszczelką bezpieczeństwa.

ŚRODEK GAŚNICZY

Dwutlenek węgla to gaz bezwonny i pozbawiony barwy. Waży około 1,5 razy więcej powietrza; nie jest mokry, brudny i nie brudzi obiektów. CO2 użyty w gaśnicach jest czysty w 99% bez wilgoci. C02 jest sprężany w fazie ciekłej wewnątrz cylindra wysokociśnieniowego. W normalnych warunkach w 20 ° C ciśnienie w cylindrze wynosi około 55-60 barów i 1 kg ciekłego CO2 wytwarza około 520 litrów pary.

SPOSÓB UŻYCIA

Gaśnica przystosowana jest do gaszenia pożarów klasy B.

UCHWYT

Uchwyt do muru wykonany jest ze stali ocynkowanej i przewidziany jest do montażu pionowego. Uchwyt jest w zestawie.

DOPUSZCZENIA

Gaśnica dopuszczona jest do użytku na terenie  Niemiec, większości krajów Europy oraz do użytku w warunkach morskich. Nie posiada dopuszczenia CNBOP dla zastosowań lądowych w Polsce.

KARTA KATALOGOWA: