Zużyte akumulatory

ODDAJ ZUŻYTE AKUMULATORY I BATERIE DO RECYKLINGU

Akumulatory są produktami, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym. W celu ochrony środowiska naturalnego należy je poddawać recyklingowi. Ma to na celu nie tylko zmniejszenie zalegających na wysypiskach odpadów, ale przede wszystkim ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów surowców naturalnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii przerobu zużytych akumulatorów można uzyskać poszukiwane surowce o wysokim stopniu czystości: ołów rafinowany i jego stopy, siarczan sodu stosowany do produkcji detergentów oraz w przemyśle szklarskim, papierniczym i tekstylnym, a także polipropylen – jedno z najbardziej wartościowych tworzyw sztucznych na rynku.

Zużyte akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm, lit i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, firma DRAVA prowadzi zbiórkę zużytych akumulatorów, które są przechowywane i magazynowane zgodnie z przepisami prawa.

Utylizacja akumulatorów

Instrukcja usunięcia akumulatora/baterii z produktu

Autec

W przypadku sterowań radiowych Autec bateria/akumulator dostępne są od spodu każdego nadajnika radiowego. Aby wydobyć baterię/akumulator odkręć śrubę blokującą lub odchyl zaczep blokady baterii. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją zwrotu starej baterii/akumulatora.

Przenośne systemy oświetlenia Peli RALS

9430, 9455Z0

W przypadku systemów oświetlenia 9430 i 9455 akumulator/bateria dostępna jest po odkręceniu dolnej części obudowy kluczem typu inbus. Następnie należy odkręcić blachy mocujące za pomocą śrubokrętu krzyżowego. Potem pozostaje odkręcenie śrub mocujących do zacisków akumulatora. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją zwrotu starej baterii/akumulatora.

9480, 9490

W przypadku systemów oświetlenia 9480 i 9490 postępuje się następująco. Z systemu oświetlenia za pomocą zwolnienia zatrzasków wyciągamy część z akumulatorem/baterią – Powerpack. Akumulator/bateria dostępna jest po odkręceniu obudowy śrubokrętem krzyżowym. Potem pozostaje odkręcenie śrub mocujących do zacisków akumulatora. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją zwrotu starej baterii/akumulatora.

9460, 9470

W przypadku systemów oświetlenia 9460 i 9470 postępuje się następująco. Z systemu oświetlenia za pomocą klucza typu inbus wykręcamy organizer dna skrzyni. Następnie należy odkręcić blachy mocujące za pomocą śrubokrętu krzyżowego. Potem pozostaje odkręcenie śrub mocujących do zacisków akumulatora. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją zwrotu starej baterii/akumulatora.

9440

W przypadku systemów oświetlenia 9440 postępuje się następująco. Z dolnej części korpusu lampy odkręć obudowę. Zwolnij zatrzaski blokujące. Potem pozostaje odkręcenie śrub mocujących do zacisków akumulatora. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją zwrotu starej baterii/akumulatora.

Latarki akumulatorowe Peli

Usunięcie pakietu akumulatorów z latarek Peli następuje poprzez otworzenie obudowy w latarkach. W zależności od modelu latarki usunięcie akumulatora następuje od razu po otworzeniu obudowy lub po odkręceniu śruby blokującej (stare typy latarek). Następnie postępuj zgodnie z instrukcją zwrotu starej baterii/akumulatora.

Instrukcja zwrotu starej baterii

Wspieramy Cię nie tylko sprzedając nowy akumulator, ale także przy bezpiecznej utylizacji odpadówZwrot starej baterii jest przy tym całkowicie bezpłatny! Poniżej przedstawiamy dokładną instrukcję, jak postępować ze zużytym akumulatorem:

1. Czas na poinformowanie o zwrocie starej baterii wynosi 4 dni (liczony od dnia otrzymania nowego akumulatora). 

2. Stary akumulator prosimy spakować tak jak nowy akumulator (można użyć opakowania oraz zabezpieczeń po nowej baterii

3. Gdy paczka zostanie już przygotowana prosimy o kontakt drogą mailową ( [email protected]) lub telefoniczny: 881 316 672 z informacją w jakim terminie moglibyśmy odebrać przygotowaną paczkę. 

Instrukcja utylizacji akumulatorów

Nieodpowiednie składowanie akumulatorów oraz brak ich wtórnego przetworzenia może spowodować nieodwracalne w skutkach zanieczyszczenie. Dlatego troszcząc się o środowisko naturalne, naszym zadaniem jest zmniejszyć ilość odpadów poprzez BEZPŁATNE przyjmowanie zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz innych podobnych produktów.

  W związku z powyższym, jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie, w jakim on jest stanie – przywieź lub wyślij go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE. W przypadku zakupu nowego akumulatora kwasowo -ołowiowego (dotyczy systemów oświetlenia RALS) należy pamiętać o zdaniu starej baterii, w przeciwnym wypadku sprzedający pobiera opłatę depozytową w kwocie:

  •  35 zł za sztukę w przypadku baterii przemysłowej kwasowo-ołowiowej.

 Jednak ta kwota zostanie zwrócona, gdy w ciągu 30 dni od pobrania opłaty kupujący przekaże zużyty akumulator.

Obowiązek poboru opłaty jest nałożony ustawowo: ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( Dz.U.79 poz.666 art.54.p.1-5,art.55p.l)

 Jeśli z różnych przyczyn nie możesz lub nie chcesz przekazać nam zużytego akumulatora dostarcz go do punktu odbioru tego typu odpadów. Może to być na przykład sklep z akumulatorami, sklep RTV/AGD, szkoła lub inny punkt z wykazu który znajdziesz na stronie Urzędu Marszałkowskiego swojego województwa.

Dzięki takiej działalności zmniejsza się ilość odpadów, które mogą przedostać się do środowiska lub będą przeznaczone do składowania. Jest to nie tylko korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także  opłacalnie ekonomicznie, gdyż stwarza możliwość dalszego wykorzystania odpadu, jako surowca wtórnego w zakładzie recyklingu akumulatorów.