Akumulatory systemów oświetlenia RALS

Gwarancja i zwroty

Ważność gwarancji

Na zamontowany w systemach oświetlenia akumulator udziela się 12 miesięcznej gwarancji.

Co jest objęte gwarancją?

 1. Gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę akumulatora, w przypadku wystąpienia w nim wady z winy producenta.

 2. Reklamacje należy zgłosić w placówce handlowej, w której akumulator został nabyty, niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego akumulatora wraz z dokumentem zakupu (faktura, paragon) lub jego kopii do punktu sprzedaży.

 4. Ocena zasadności zgłoszonej reklamacji zostanie dokonana w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia lub odebrania przez gwaranta reklamacji.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Wszelkich uszkodzeń mechanicznych obudowy, końcówek biegunowych oraz przypadków deformacji termicznej.

 2. Uszkodzeń powstałych wskutek złej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji akumulatora lub spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną w budynku w którym podłączono ładowarkę.

 3. Spływu masy czynnej z płyt akumulatorowych.

 4. Uszkodzeń wynikłych ze stosowania preparatów do elektrolitu lub powstałych w wyniku uzupełniania akumulatora elektrolitem zamiast wodą destylowaną.

 5. Rozładowania akumulatora lub zasiarczenia ogniw akumulatora powstałego w wyniku długotrwałej eksploatacji w stanie niedoładowania lub przechowywania akumulatora w stanie rozładowanym.

 6. Uszkodzeń wynikłych z wykorzystywania niesprawnych urządzeń doładowujących (prostowników).

 7. W przypadku głębokiego rozładowania akumulatora poniżej 8V z winy użytkowania następuje utrata gwarancji.

 8. Do wszystkich spraw nie objętych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dz. U. Nr. 141, poz. 1176).

 

Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.