Gaśnica CO2 5 kg dopuszczenie MED i EN3 aluminiowa

gaśnica CO2 14251
gaśnica CO2 14251

Gaśnica CO2 o pojemności 5 kg zaprojektowana do użytku w przemyśle oraz żegludze morskiej. Zakres temperatur działania od ‘ 30 ‘C do +60 ‘C pozwala na użytkowanie gaśnicy w krajach o chłodniejszym klimacie. Spełnia wymagania Dyrektywy Bezpieczeństwa – Urządzenia Ciśnieniowe PED 2014/68/UE oraz normy 96/98/CE (MED) i DIR97/23/CE EN3. Wyprodukowana zgodnie ze standardem  ISO 9001 Vision 2008 RINA.

Zastosowanie – klasy pożaru:

klasa pożaru B

ZBIORNIK

Z blachy aluminiowej. Cylinder został zaprojektowany z maksymalnym dopuszczalnym naciskiem PS 169 bar w 60 ° C. Każdy cylinder jest sprawdzany pod względem wycieków hydraulicznych – testowane do 212 bar.Lakierowany zewnętrznie proszkiem epoksypoliuretanowym  odpornym na uderzenia, promieniowanie UV, warunki morskie i przemysłowe.

ZAWÓR

Mosiężny zawór bezpieczeństwa z zieloną uszczelką bezpieczeństwa.

ŚRODEK GAŚNICZY

Dwutlenek węgla to gaz bezwonny i pozbawiony barwy. Waży około 1,5 razy więcej powietrza; nie jest mokry, brudny i nie brudzi obiektów. CO2 użyty w gaśnicach jest czysty w 99% bez wilgoci. C02 jest sprężany w fazie ciekłej wewnątrz cylindra wysokociśnieniowego. W normalnych warunkach w 20 ° C ciśnienie w cylindrze wynosi około 55-60 barów i 1 kg ciekłego CO2 wytwarza około 520 litrów pary.

PRZEWÓD GIĘTKI

Przewód gumowy wraz ze złączkami całkowicie zaciśnięty jest na dyszy wylotowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Gaśnica przystosowana jest do gaszenia pożarów klasy B.

UCHWYT

Uchwyt do muru wykonany jest ze stali ocynkowanej i przewidziany jest do montażu pionowego. Uchwyt jest w zestawie.

DOPUSZCZENIA

Gaśnica dopuszczona jest do użytku na terenie  Niemiec, większości krajów Europy oraz do użytku w warunkach morskich. Nie posiada dopuszczenia CNBOP dla zastosowań lądowych w Polsce.

KARTA KATALOGOWA: