Blog

Latarki atex

latarka czołowa atex Peli 2765Z0

Latarki ex atex inaczej przemysłowe to urządzenia przeznaczone do pracy w najcięższych warunkach, często także bardzo niebezpiecznych. W tym poście napiszemy nieco o latarkach z dopuszczeniem do stref zagrożonych wybuchem tzw. iskrobezpiecznych, atex, ex, przeciwwybuchowych. Latarki te powinny spełniać dyrektywy dopuszczające do użycia ich w strefach niebezpiecznych.Strefy zagrożone wybuchem dzielimy ze względu na rodzaj zagrożenia na gazowe “G” i pyłowe “D”.

Od angielskiego Gas i Dust. Następnie dokonujemy podziału ze względu na czas występowania atmosfery wybuchowej w danej lokalizacji. Atmosfera występująca ciągle to strefa 0, sporadycznie – strefa 1 lub rzadko strefa 2. Strefę drugą możemy spotkać na każdej stacji benzynowej. Szczegółowe i aktualne informacje na temat stref zagrożonych wybuchem można znaleźć także na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/ATEX 

Gdzie używa się latarek atex?

 Wracając do tematu naszego posta latarka do strefy zagrożonej wybuchem to podstawowe narzędzie pracy górników, gazowników, pracowników rafinerii, przemysłu chemicznego, strażaków a także ratowników. Wszędzie tam gdzie występuje realne zagrożenie wybuchowym pyłem lub gazem używa się oświetlenia opatrzonego emblematem Ex. Może to być nawet lakiernia, drewutnia czy elewator zbożowy gdzie unoszacy się pył zbożowy w pewnych warunkach może samoczynnie zapalić się lub wybuchnąć.

Budowa latarki z certyfikatem atex

Przyczyną wybuchu pyłu i gazu nie zawsze jest pojawiająca się w danej atmosferze iskra. Czasem wystarczy że jeden z elementów nagrzeje się powyżej temperatury zapłonu danej substancji. Dlatego latarki przemysłowe wykonywane są z materiałów nie tylko iskrobezpiecznych (antystatycznych) takich jak ABS ale także odpornych na wysokie temperatury. Strażak z latarką aluminiową nie ma czego szukać w sytuacji zagrożenia wybuchem. Każde urządzenie certyfikowane jest do określonej temperatury T w której zachowane są jego właściwości.

Kolejnym elementem istotnym w latarce jest źródło zasilania. Latarki opatrzone symbolem Ex są certyfikowane dla okreslonego typu baterii lub dla określonego akumulatora (najczęściej dostarczanego przez producenta). Dopuszczone źródła zasilania zawsze wybite są na obudowanie razem z certyfikatem. Użycie innych niż dopuszczone źródeł zasilania powoduje nieważność certyfikatu a w konsekwencji zdjęcie odpowiedzialności za ewentualne następstwa z producenta urządzenia.

Gdzie sprawdzi się latarka z certyfikatem ATEX do strefy 0 gazowej i pyłowej?

Latarka z certyfikatem ATEX do strefy 0 gazowej i pyłowej będzie idealna do użytku w różnych środowiskach przemysłowych, gdzie istnieje wysokie ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Oto niektóre z głównych miejsc, gdzie taka latarka znajdzie swoje zastosowanie:

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 są szczególnie przydatne w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, gdzie atmosfera jest często nasączona parującymi substancjami chemicznymi, które mogą stworzyć zagrożenie wybuchem. Oto kilka przykładów miejsc, gdzie takie latarki znajdują zastosowanie:

Rafinerie

W rafineriach, gdzie procesy przetwarzania ropy naftowej i innych surowców chemicznych mogą generować łatwopalne opary, używanie latarki z odpowiednim certyfikatem jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Zakłady chemiczne

Miejsca, gdzie produkuje się, przechowuje lub używa się chemikaliów mogące stworzyć eksplozywną atmosferę, wymagają użycia specjalnie zabezpieczonych urządzeń oświetleniowych, jak latarki ATEX.

Instalacje do przechowywania chemikaliów

W miejscach, gdzie substancje chemiczne są magazynowane, często w dużych ilościach, istotne jest użycie bezpiecznych urządzeń oświetleniowych, które nie będą stanowiły dodatkowego źródła zagrożenia.

Strefy załadunku i rozładunku

Obszary, gdzie materiały chemiczne są transportowane, załadowywane lub rozładowywane, mogą być narażone na wydzielanie oparów, co zwiększa ryzyko wybuchu. Latarki z certyfikatem ATEX zapewniają bezpieczne oświetlenie tych krytycznych stref.

W każdym z tych przypadków, odpowiednio certyfikowana latarka ATEX stanowi kluczowy element wyposażenia, zapewniający zarówno oświetlenie, jak i bezpieczeństwo w środowiskach zwiększonego ryzyka.

Górnictwo i wydobycie

W sektorze górnictwa i wydobycia minerałów, latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 są niezbędne do bezpiecznej pracy w warunkach, gdzie pył węglowy lub innych minerałów może stworzyć atmosferę wybuchową. Oto szczegółowe zastosowania tych urządzeń w branży górniczej:

Kopalnie węgla

W kopalniach węgla, gdzie pył węglowy jest nieustannie obecny, latarki z certyfikatem ATEX umożliwiają bezpieczne oświetlenie tuneli i wyrobisk bez ryzyka zapłonu. Bezpieczne oświetlenie jest kluczowe, zwłaszcza w miejscach, gdzie tradycyjne źródła światła mogłyby wywołać iskrzenie.

Kopalnie minerałów

Podobnie jak w przypadku węgla, w kopalniach minerałów, takich jak miedź, złoto czy srebro, występują specyficzne warunki, które wymagają użycia latarki zabezpieczonej przed wybuchem. Pyły metaliczne, często bardziej reaktywne niż węglowe, mogą także stworzyć niebezpieczne atmosfery wybuchowe.

Prace wydobywcze pod ziemią

Przy wydobyciu surowców mineralnych w głębokich kopalniach, oświetlenie musi być nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne. Latarki ATEX są projektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki panujące pod ziemią, takie jak wilgoć, pył i drgania.

Inspekcje i konserwacja

Regularne inspekcje oraz prace konserwacyjne w kopalniach również wymagają użycia niezawodnego oświetlenia. Latarki ATEX zapewniają niezbędną jasność i są odporne na ekstremalne warunki, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników.

W każdym z tych zastosowań, wybór latarki z odpowiednim certyfikatem ATEX jest krytyczny. Nie tylko zapewnia oświetlenie niezbędne do wykonywania pracy, ale przede wszystkim gwarantuje, że nie dojdzie do niechcianego zapłonu w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Przemysł gazowy

Latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 są kluczowe dla bezpieczeństwa w przemyśle gazowym, szczególnie w miejscach, gdzie występuje ryzyko akumulacji łatwopalnych gazów. Oto główne obszary zastosowań tych urządzeń w branży gazowej:

Stacje przeładunkowe gazu

Na stacjach przeładunkowych, gdzie gaz jest transportowany, załadowywany lub rozładowywany, istnieje stałe ryzyko wydostania się gazów do atmosfery. Latarki ATEX zapewniają bezpieczne oświetlenie podczas operacji przeładunkowych, minimalizując ryzyko zapłonu gazu.

Instalacje do produkcji gazu naturalnego

W instalacjach produkcyjnych, gdzie surowy gaz naturalny jest przetwarzany do postaci nadającej się do dystrybucji, precyzja i bezpieczeństwo są priorytetem. Latarki z odpowiednimi certyfikatami są używane do inspekcji i konserwacji sprzętu, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa produkcji.

Instalacje do przetwarzania gazu naturalnego

W zakładach, gdzie gaz naturalny jest oczyszczany i przetwarzany na produkty takie jak LNG (skroplony gaz ziemny) czy propan, oświetlenie musi spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Latarki ATEX są projektowane do pracy w takich warunkach, gdzie każda iskra może spowodować poważny wypadek.

Obszary magazynowania gazu

Magazyny gazu, zarówno podziemne jak i naziemne, są strefami o zwiększonym ryzyku wystąpienia wybuchowych atmosfer. Użycie latarki z certyfikatem ATEX jest niezbędne podczas prac konserwacyjnych i inspekcyjnych w tych obszarach.

W przemyśle gazowym, gdzie błędy mogą prowadzić do poważnych awarii i katastrof, zastosowanie odpowiednio certyfikowanych urządzeń oświetleniowych jest fundamentem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i infrastruktury. Latarki ATEX do strefy 0 są niezastąpione w miejscach, gdzie obecność łatwopalnych gazów jest częsta lub ciągła.

Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym, latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa w obszarach, gdzie obecne są łatwopalne substancje chemiczne. Ich zastosowanie jest kluczowe w różnych aspektach produkcji i magazynowania. Oto kilka przykładów zastosowań:

Zakłady produkcyjne

W zakładach produkcyjnych farmaceutyków, gdzie procesy chemiczne mogą generować łatwopalne opary, użycie latarki z certyfikatem ATEX zapewnia bezpieczne oświetlenie, które nie stanowi dodatkowego źródła zapłonu. Jest to szczególnie ważne w laboratoriach i halach produkcyjnych, gdzie precyzja i bezpieczeństwo są priorytetem.

Magazyny substancji łatwopalnych

W magazynach, gdzie przechowywane są substancje łatwopalne, istotne jest, aby wszystkie urządzenia elektryczne, w tym oświetlenie, były zgodne z normami ATEX. Latarki spełniające te wymogi zapewniają, że nawet przypadkowe uwalnianie łatwopalnych par nie spowoduje ryzyka wybuchu.

Obszary przetwarzania i mieszania

Obszary, gdzie składniki są mieszane i przetwarzane, mogą być szczególnie narażone na powstanie atmosfery wybuchowej. Bezpieczne latarki są używane do monitorowania i inspekcji tych procesów, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości produkcji i zapobiegania awariom.

Prace konserwacyjne i inspekcyjne

Latarki ATEX są również niezbędne podczas przeglądów i prac konserwacyjnych wykonywanych w środowiskach, gdzie występują łatwopalne chemikalia. Umożliwiają one bezpieczne przeprowadzenie niezbędnych prac, minimalizując ryzyko zapłonu.

W przemyśle farmaceutycznym, kontrola nad atmosferą jest absolutnie krytyczna, a stosowanie latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 jest jednym z kluczowych elementów zabezpieczenia przeciw wybuchom. Zapewniają one nie tylko potrzebne oświetlenie, ale również bezpieczeństwo w miejscach, gdzie ryzyko wybuchu jest często obecne.

latarka czołowa atex Peli 2765Z0

Zakłady zbożowe i przetwórstwo żywności

W zakładach zbożowych i przetwórczych, gdzie pył zbożowy czy mąka mogą tworzyć atmosfery wybuchowe, zastosowanie latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Oto kilka obszarów, gdzie takie latarki są szczególnie ważne:

Młyny zbożowe

W młynach, gdzie zboże jest mielone na mąkę, pył zbożowy jest stale obecny w powietrzu. W takich środowiskach latarki ATEX zapewniają bezpieczne oświetlenie, które nie prowadzi do zapłonu pyłu.

Zakłady produkcyjne żywności

W zakładach przetwarzających żywność, zwłaszcza te, które używają dużej ilości proszkowych składników jak mąka czy cukier, ryzyko wybuchów pyłu jest znaczące. Bezpieczne oświetlenie jest kluczowe, aby unikać potencjalnych zagrożeń.

Silosy i magazyny zbożowe

Magazyny i silosy, w których przechowywane są duże ilości zboża, mogą być szczególnie narażone na akumulację niebezpiecznych koncentracji pyłów. Używanie latarki ATEX pozwala na bezpieczne przeprowadzanie kontroli i prac konserwacyjnych w tych obszarach.

Linie pakujące

Na liniach pakujących, gdzie produkty sypkie są automatycznie dozowane i pakowane, latarki z certyfikatem ATEX są używane do inspekcji i monitorowania procesów, zapewniając, że żadne zagrożenie nie zostanie przeoczone.

W przemyśle zbożowym i przetwórstwie żywności, kontrola pyłów jest krytyczna nie tylko dla jakości produktu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa pracowników. Stosowanie latarki ATEX do strefy 0 umożliwia pracownikom bezpieczne i efektywne wykonanie swoich zadań w potencjalnie niebezpiecznych warunkach.

lampa atex do strefy 0 gazowej

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków są specyficznymi miejscami pracy, gdzie występuje wysokie ryzyko akumulacji metanu i innych łatwopalnych gazów, co może prowadzić do atmosfery wybuchowej. Użycie latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w tych warunkach. Oto kilka przykładów zastosowań takich latarki:

Obszary zbierania i przetwarzania ścieków

W miejscach, gdzie ścieki są zbierane i przetwarzane, często dochodzi do fermentacji organicznych materiałów, co może prowadzić do wydzielania metanu. Latarki ATEX zapewniają bezpieczne oświetlenie tych obszarów, minimalizując ryzyko wybuchu.

Komory i zbiorniki biogazu

W oczyszczalniach, gdzie biogaz jest produkowany jako produkt uboczny procesu fermentacji, bezpieczne oświetlenie jest niezbędne do monitorowania i konserwacji infrastruktury związanej z biogazem.

Obszary magazynowania osadów

Magazyny, w których osady ściekowe są przechowywane przed dalszą obróbką lub utylizacją, mogą również akumulować łatwopalne gazy. Użycie latarki z certyfikatem ATEX jest niezbędne do bezpiecznego przeprowadzania prac konserwacyjnych i inspekcyjnych.

Strefy pomp i instalacji mechanicznych

Pompy i inne urządzenia mechaniczne używane w oczyszczalniach ścieków często znajdują się w miejscach, gdzie koncentracja gazów może być wysoka. Latarki ATEX umożliwiają bezpieczne prowadzenie prac serwisowych i kontrolnych bez ryzyka zapłonu.

Bezpieczeństwo w oczyszczalniach ścieków jest krytyczne, nie tylko z powodu możliwego ryzyka wybuchu, ale również z uwagi na obecność szkodliwych substancji chemicznych i biologicznych. Latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 są nieodzownym narzędziem dla pracowników tych obiektów, zapewniającym bezpieczeństwo i efektywność pracy w trudnych warunkach.

Ratownictwo i służby awaryjne

W działaniach ratowniczych i awaryjnych, gdzie warunki są często nieprzewidywalne i potencjalnie niebezpieczne, latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 odgrywają kluczową rolę. Oto kilka scenariuszy, gdzie takie urządzenia są niezbędne:

Akcje ratownicze w przemyśle

Strażacy i ratownicy interweniujący w przemyśle chemicznym, petrochemicznym czy górniczym często napotykają na atmosfery zagrożone wybuchem. Latarki ATEX pozwalają na bezpieczne przeszukiwanie terenu i przeprowadzanie operacji ratunkowych w środowiskach z łatwopalnymi gazami czy pyłami.

Wypadki drogowe i kolejowe

Podczas reagowania na wypadki drogowe i kolejowe, gdzie mogą wystąpić wycieki łatwopalnych substancji, bezpieczne oświetlenie jest niezbędne do oceny sytuacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej.

Prace w zamkniętych przestrzeniach

Akcje w zamkniętych przestrzeniach, takich jak zbiorniki, silosy czy kanalizacje, często wiążą się z ryzykiem obecności niebezpiecznych gazów. Latarki ATEX umożliwiają bezpieczne i skuteczne przeprowadzanie działań ratunkowych w takich warunkach.

Akcje po klęskach naturalnych

W rejonach dotkniętych klęskami naturalnymi, jak powodzie czy trzęsienia ziemi, służby ratunkowe muszą często pracować w środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wybuchów spowodowanych akumulacją gazów lub uszkodzonymi instalacjami przemysłowymi. Latarki z certyfikatem ATEX zapewniają oświetlenie niezbędne do bezpiecznego prowadzenia operacji.

Interwencje w miejscach pożarów

Podczas gaszenia pożarów w przemysłowych i magazynowych obiektach, gdzie przechowywane są chemikalia czy inne łatwopalne materiały, bezpieczeństwo jest kluczowe. Latarki ATEX są konieczne do prowadzenia działań w środowisku, gdzie istnieje ryzyko dodatkowych eksplozji.

Dla służb ratowniczych i awaryjnych, latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 nie są tylko narzędziem oświetleniowym, ale istotnym elementem wyposażenia, który zwiększa bezpieczeństwo zarówno ratowników, jak i osób poszkodowanych podczas interwencji w ekstremalnych i niebezpiecznych warunkach.

Latarki z certyfikatem ATEX do strefy 0 są zaprojektowane do pracy w najbardziej ekstremalnych i niebezpiecznych warunkach, oferując nie tylko oświetlenie, ale również bezpieczeństwo użytkowników w środowiskach, gdzie obecność łatwopalnych gazów lub pyłów jest stała lub częsta.

W naszej ofercie znajduje się pełne spektrum latarek do strefy zagrożonej wybuchem. Są to między innymi: